Melina Jurčić Digitalni marketing Web dizajn Grafički dizajn Društvene mreže Foto Video

POLITIKA PRIVATNOSTI
PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

UVODNE ODREDBE
Melina-digital (Obrt Farus; Belveder 6, Bašanija, 52475 Savudrija; OIB: 50411415318) (dalje: Obrt Farus) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa ovim Pravilima privatnosti te primjenjivim zakonskim odredbama uključujući i Uredbu (GDPR EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje: “Opća uredba“) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).
U skladu s načelom transparentnosti, ova Pravila namijenjena su ispitanicima kako bi imali točnu i potpunu informaciju o tome koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju od strane obrta Farus, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Isto tako, svrha ovih Pravila je da se pojedinci koji koriste ovaj internetski portal upoznaju s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom. Ova Pravila vrijede za i primjenjuju se u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjećivanja web stranice koja je u vlasništvu obrta Farus.

Potpisom Izjave o prikupljanju i korištenju osobnih podataka za stupanje u radni odnos (Izjava o GDPR-u), o Vama prikupljamo
Vaše sljedeće osobne podatke: 1. Ime, prezime
2. Adresa
3. OIB
4. Broj telefona
5. E-mail adresu
6. Fotokopiju O.I.
7. Radna dozvola (ukoliko je potrebna)

Navedeni podaci koristit će se u svrhu obrade knjigovodstvene dokumentacije za obrt Farus prema propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit te ostalih pravnih propisa koji uređuju poslovanje obrta. Vaši osobni podaci su zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni sljedećim organizacijama: Porezna uprava, Carinski nadzor, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge ovlaštene institucije koje kontroliraju poslovanje obrta. Vaši osobni podaci bit će im dostavljeni samo na službeni zahtjev, a za što nije potrebna Vaša suglasnost.

OSOBNI PODACI
Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet. Pružanjem On-line usluga, obrt Farus može prikupljati neke od Vaših osobnih podataka.

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA I KOJI SE PODACI PRIKUPLJAJU
Obrt Farus prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od niže navedenih pretpostavki
- primanje newslettera - ukoliko ste se predplatili (na kontakt obrascu kvačicom ste označiti da želite primati newsletter i upisali adresu elektroničke pošte na koju želite primati newsletter)
- u svrhu sklapanja ugovora o nabavi proizvoda i usluga i sl. (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa obrta Farus)
- prijava na oglase putem Ads managera (na prijavnom kontakt obrascu unjeli ste svoje osobne podatke koji su potrebni za prijavu za radno mjesto: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, grad i država prebivališta, radno iskustvo...)
- obrt Farus može koristiti Vaše osobne podatke (npr. email) u svrhu slanja obavijesti o dnevnim novostima, akcijama proizvoda i usluga u kojima je ispitanik prethodno sudjelovao
- obrt Farus može koristiti Vaše osobne podatke u svrhu donošenja odluke o zahtjevu za sklapanje ugovora o radu (ime, prezime, država prebivališta, broj mobitela, državljanstvo, OIB, dan, mjesec i godina rođenja, spol, adresa stalnog boravka (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj), adresa elektroničke pošte, radno iskustvo, razlog prijave za posao, očekivana primanja, završena škola, stečeno zanimanje, poznavanje stranih jezika stupanj poznavanja jezika, status redovitog učenika ili studenta, životopis, fotografija)
- osim direktno od ispitanika, obrt Farus može prikupljati osobne podatke i iz drugih izvora i to u navedenim slučajevima: od agencija za privremeno zapošljavanje

U situaciji u kojoj vi dajete obrtu Farus osobne podatke drugih osoba, treba voditi računa o sljedećem:
- obrt Farus koristi podatke o drugim osobama koje nam dostavite;
- kada dostavljate podatke o drugim osobama morate biti sigurni da su one pristale na to i da imate ovlaštenje da to napravite u njihovo ime. Gdje god je to moguće, trebate se pobrinuti da i njih upoznate sa obradom osobnih podataka iz ovih Pravila privatnosti.


KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI
Prikupljene podatke obrt Farus obrađuje u svrhu u koju su isti dani i/ili u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu ili legitimnom interesu koji proizlazi ili je vezan uz korištenje web stranice i pružanja željenih usluga.
Prema tome, obrt Farus može koristiti vaše osobne podatke kako bi:
- proveo postupak selekcije kandidata koji su se prijavili na otvoreni natječaj za radno mjesto ili koji su poslali otvorenu molbu za posao;
- pomogao prilagoditi sadržaj najrelevantniji za vaše interese, odnosno u svrhu prilagodbe internetskog portala vašim osobnim sklonostima i interesima – ako ne želite primati personalizirani sadržaj, uvijek imate mogućnost prigovoriti na način da izmijenite vaše on-line postavke, ili da nam se javite telefonom ili emailom kako bi ažurirali naše podatke;
- slao obavijesti o otvorenim natječajima za posao ili nabavu proizvoda i usluga i sl.;
- spriječio prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti;
- zaštitio sigurnost i integritet web stranice;

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKE
Obrt Farus ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje vaše osobne podatke trećim stranama. Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, neće se koristiti za marketinške aktivnosti, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogućena isključivo uz Vašu pisanu suglasnost. Potpisom Izjave o prikupljanju i korištenju osobnih podataka pristajete na uvjete opisane u izjavi.

Obrt Farus može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima koji za nas obavljaju određene funkcije kao što su na primjer knjigivodstveni servisi, pri obradi plaćanja i preuzimanja naručene robe, obrade plaće zaposlenika, ishođenja radne rozvole za rad stranih državljanina, provođenje postupka selekcije kandidata koji su se prijavili na otvoreni natječaj za radno mjesto ili koji su poslali otvorenu molbu za posao. U svakom slučaju, kada obrt Farus treba dijeliti prikupljene osobne podatke tada zahtijevamo da ih se zaštiti i da se ne upotrebljavaju u marketinške svrhe.

KAKO ZAŠTITI VAŠA PRAVA
Vi imate pravo zatražiti kopiju svih vaših osobnih podataka koje smo prikupili. Možete nam pisati ako želite kopiju ostalih podataka koje smo od vas prikupili te pri tom navedite sve detalje kako bi nam pomogli da se identificiraju i lociraju vaši osobni podaci. Dostava podataka je besplatna, ali obrt Farus zadržava mogućnost naplate razumne naknade ako se radi o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično. Želimo da svi vaši podaci budu točni i ažurirani, a ako primijetite da neki od podataka koje imamo nisu točni, molimo da nam to javite kako bismo ih mogli ažururati.
Također, podsjećamo da imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka. Obrt Farus će ispraviti ili brisati vaše osobne podatke, osim ako ih trebamo zadržati zbog zakonskih, legitimnih pravnih ili poslovnih interesa. Ako imate primjedbi na obradu, upotrebu ili čuvanje vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte. Ukoliko ne budete zadovoljni našim odgovorom, imate mogućnost obratiti se nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Svi zahtjevi ili primjedbe u vezi osobnih podataka koje prikuplja obrt Farus podnose se u pisanom obliku. Zahtjev mora sadržavati adresu e-pošte koju ste dali u vrijeme registracije kao i adresu e-pošte na koju želite zaprimiti odgovor (ako ona nije jednaka adresi e-pošte sa koje ste poslali zahtjev). Obrt Farus će Vam dostaviti podatke, u razumnom roku, putem e-pošte na e-adresu navedenu u zahtjevu. Adresa za slanje zahtjeva je: info@havanasavudrija.com. Skrećemo pažnju da prije postupanja po vašem zahtjevu, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili vaš identitet. Također, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili da li imate odobrenje za podnošenje zahtjeva ukoliko to radite u nečije ime.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze. Obrt Farus koristi usluge pouzdanih IT partnera koji su obavezni primijeniti visoke standarde IT zaštite. Obrt Farus poduzima sve mjere koje mogu identificirati probleme, kao i mjere minimiziranja potencijalnih šteta.
Vaši osobni podaci čuvaju se u prostorijama sjedišta obrta. Prikupljenim podacima pristup ima ovlaštena osoba obrta (vlasnik obrta) za obrt Farus te računovodstvena služba koja obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga (računovođa). Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen.
Ne zaboravite da ste i vi naš partner u sigurnosti. Pozivamo vas da poduzmete korake kako biste učinili svoje osobne podatke sigurnima.
Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 10 godina. Po isteku toga roka Vaši osobni podaci bit će uništeni.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Razdoblje u kojem obrt Farus čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome obrt Farus propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni. Nakon proteka roka, obrt Farus će osobne podatke brisati.

VIDEONADZOR
Obrt Farus u svojim objektima provodi mjere videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine (legitimni interes) te u određenim slučajevima radi izvršenja zakonskih obveza.
Obrt Farus na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen videonadzor.
Osobne podatke prikupljene videonadzorom obrt Farus čuva s posebnom pažnjom i u tu svrhu ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja koja je uređena Pravilnikom o korištenju videonadzora i postupanju sa snimkama videonadzora.
Podaci koji su prikupljeni u okviru videonadzora čuvaju se 15 dana na posebnom serveru koji nije dio centralnog servera i kojemu pristup imaju samo ovlaštene osobe, te se nakon isteka navedenog perioda uništavaju.
Iznimno, podaci koji su prikupljeni u okviru videonadzora mogu se čuvati i u periodu koji je dulji od 15 dana, ako je to propisano zakonom ili ako su isti dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.
Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri obrta Farus registrirani i stručni za pružanje usluga videonadzora i usluga zaštite osoba i imovine.

DRUŠTVENE MREŽE
Ova web stranica može koristiti određene elemente društvenih mreža kao što su Instagram, Facebook, Google+, YouTube, Tik-Tok, Pinterest i drugi, a koji imaju svoja vlastita pravila privatnosti, pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer obrt Farus ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije koje njima upravljaju.

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI
Ova su Pravila privatnosti zamjenjuju sve prethodne verzije.
Pravila privatnosti su zadnji put ažurirana: ožujak 2024.

Obrt Farus pridržava pravo promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene Pravila uvijek su dostupni na web stranici www.havanasavudrija.com i www.melina-digital.com , a u slučaju značajnijih promjena obavijestit ćemo Vas o tome na jasan i razumljiv način.
Melina Jurčić Digitalni marketing Web dizajn Grafički dizajn Društvene mreže Foto Video

car